تسمه باربرداری شالی (Round Sling Belt)

تسمه باربرداری شالی (Round Sling Belt)

تسمه باربرداری شالی / تسمه حمل بار گردبلت باربرداری پلی استرRound Sling Belt تجهیزات صنعتی

سیم بکسل (طناب فولادی)

سیم بکسل (طناب فولادی) ***تجهیزات صنعتی کاریز وارد کننده و تأمین کننده انواع طناب فولادی

X