استرند فولادی (سیم بکسل) 1×7-1×19-1×37

تجهیزات صنعتی کاریز

مقایسه
X