طناب فولادی (سیم بکسل) چپگرد معمولی LHOL

تجهیزات صنعتی کاریز

مقایسه
X